دانلود پروژه سد با موضوع : سیستم انحراف رودخانه سدهای بتنی

یکی از دوستان بنام جناب مهندس نوید آقاجانی از دانشگاه سمنان پروژه سد خود را با موضوع سیستم انحراف رودخانه برای ما ارسال کرده اند که در ادامه این فایل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد       ۰خیلی خوب بود