برچسب: دانلود فیلم

دانلود فیلم های آموزشی ++C به زبان فارسی ۰

دانلود فیلم های آموزشی ++C به زبان فارسی

زبان ++C  از زبان C ناشی‌ شده است، ++C علاوه بر ویژگی‌‌های C ویژگی‌های جدید دیگری نیز دارد که در C موجود نیست، بعضی‌ از ویژگی‌‌ها ++C عبارتند از: ۰خیلی خوب بود

دانلود فیلم آموزش زبان (( دیالوگ )) قسمت اول تا سوم ۰

دانلود فیلم آموزش زبان (( دیالوگ )) قسمت اول تا سوم

آموزش زبان دیالوگ یک مجموعه آموزش زبان پخش شده از شبکه آموزش است که به دلیل موفقیت زیادی که کسب کرد توانست مخاطبان زیادی را به سمت خود جذب کند و به آموزش زبان با دو لحجه آمریکایی و انگلیسی بپردازد .این مجموعه بصورت کامل در دو فصل و ۱۸۰ قسمت تهیه شده است که هر قسمت تقریبا ۲۰ دقیقه...